Planten van rozen


Of u nu de grootbloemige floribunda rozen hebt gekocht of verknocht bent aan de compactere struikrozen (polyantha) of andere soorten, er zijn bij het planten van rozen enkele basisregels die steeds terugkomen. Niet alleen de struikrozen, maar ook stamrozen en klimrozen vallen onder deze basisregels.

Alle soorten en varieteiten op zich ga ik niet toelichten. Daarvoor kan u trouwens terugvallen op een artikel van een klein jaar terug op deze site. Specifiek het planten wil ik nog eens onder de loupe nemen. Mijn ervaring is en blijft dat vele mensen fouten maken, door het te goed te willen doen. Klinkt raar maar is een realiteit.

Laten we enkele zaken op een rij zetten:

Grond:
De plaats waar u rozen wenst te planten moet goed afgestemd zijn op de rozelaars. Te zware kleiachtige grond zal zeker niet de voorkeur krijgen, evenmin als te schrale zanderige grond. Het goede ligt ook hier ergens in het midden. Van belang is dat het een goed bewerkte grond. Daarmee bedoel ik in de eerste plaats een voldoende diep bewerkte grond, zodat er een goede drainage kan plaatsvinden. Tijdens de voorbereidende bewerking is het nooit slecht wat verteerde stalmest mee onder te werken. Hebt u zware grond, kan u deze verbeteren door het ondermengen van zand of luchtige compost te magere grond (zandgrond) kan u dan weer optimaliseren door toevoeging van plant putaarde (= potgrond speciaal voor beplantingen buiten), veel compost of goede tuinaarde van op een andere locatie.

Standplaats:
Rozen zijn zomerbloeiers en zullen dan ook het beste resultaat geven als u ze kan planten op een zo zonnig mogelijke standplaats. Waar u echter zeker rekening moet mee houden is de voorgeschiedenis van de tuin. Bodemmoeheid van rozen is de laatste jaren meer en meer een feit. Rozen planten op dezelfde plaats waar net rozen gestaan hebben kan slechte resultaten geven omwillen van een te grote uitputting van de grond. Echter, niet iedereen kan beschikken over een grote tuin en hieraan gekoppeld een keuze van perken waar men overhand al eens rozen kan aanplanten. Indien u toch op een zelfde plaats rozen dient te herplanten, voorzie dan een rijkelijke toevoeging van compost, verteerde stalmest of tuingrond die van elders komt ter vervanging van de waarschijnlijk te uitgeputte grond.

Plantmateriaal:
De meeste in de handel te vinden rozen -los van de soort- zijn veredelde soorten. Hiermee wordt aangeduid dat ze veredeld of geent zijn op een 'wilde' onderstam. Bij rozen wordt het systeem van oogenten toegepast. Dit is een ent die zodanig klein is dat ze slechts een of enkele 'ogen' (knoppen) bevat. Synoniem van een oogent is oculatie. Meer en meer vinden de gestekte rozen hun weg naar de particuliere verkoop. Het grote verschil (van een voordeel wil ik nog niet meteen spreken dat moet de toekomst uitwijzen) is dat deze rozelaars van kop tot teen hetzelfde zijn. Dus geen ent op een onderstam. Dit verschil moet u goed voor ogen houden bij het planten. Want het hele plantproces draait bij rozen juist om dat veredelingspunt.

Planten:
Zorg er voor dat de plaats waar u rozen wil planten voldoende diep is uitgehaald. Dit is van groot belang voor het goed naar beneden kunnen richten van alle wortels. Te enge plantgaten maken dat soms wortels al eens naar boven wijzen en zelf uitlopers (wortelscheuten) ontwikkelen die een eigen leven zullen leiden en hierdoor de geente varieteit verzieken of zelfs doen afsterven door gebrek aan voedsel.
Heeft de plant voldoende wortels en zitten er een paar te sterke wortels tussen die de verkeerde kant uitgaan mag u al eens wat wortels wegknippen. Maar het beste is om dit uiteraard te vermijden. Maar het mag indien nodig.

Over de plantdiepte van rozen zijn al heel veel dingen geschreven. Moet het veredelingspunt nu onder de grond zitten, net gelijk met het grondoppervlak of mag deze totaal niet bedekt worden?
Spijts vele beweringen, maar baserend op de eigen praktijkervaring geven rozen de beste resultaten op lange termijn wanneer het entpunt net gelijk zit met het grondoppervlak, zonder evenwel door grond afgedekt te zijn. Het entpunt is met name het hart van de plant. Wanneer dit helemaal onder de grond zit, loopt u het risico dat de onderstam een eigen leven gaat leiden met enkel wilde scheuten tot gevolg. De onderstam dient uiteindelijk nog altijd als transitplant van voedingsstoffen voor de door u gekozen varieteit.

Bij gestekte rozen stelt zich dat probleem uiteraard niet. Daar kan u zelf wat inschatten wat de beste plantdiepte moet zijn.

Na het planten meteen flink aangieten met water maar nooit (!) meststoffen geven met het oog op een snellere hergroei in de lente. U hebt de beste bedoelingen hiermee, maar de plant zal er totaal verkeerd op reageren. Wacht met extra bijbemesting tot in april - mei. Dan is de wortelwerking volop, heeft de plant al nieuwe en sterke wortels genoeg, om dit extraatje optimaal te benutten. Te vroeg betekent dat er veel zal doorspoelen (= verloren geld) en wat blijft hangen komt in contact met de kersverse fijne wortelpunten die hierdoor verbranden (= dode plant).

Verdere zorgen bij het planten:
Stamrozen kunnen best meteen bij het planten een steunstok krijgen. Zodoende moet u dat niet achteraf bijplaatsen, waardoor u riskeert de wortels te beschadigen.
Als uw plantmateriaal nog te groot is mag u dat wat in snoeien maar zeker niet te kort. Knip rozen bij het planten in zodat het geheel wat proper oogt, maar niet meer dan dat. Hou zeker bij struikrozen een lengte van minimaal 20 cm. Bij stamrozen mag het iets korter en klimrozen dienen helemaal niet ingekort te worden bij het planten. Tenzij dan het wegnemen van dood materiaal. De eigenlijke snoei van rozen dient na de vorstperiode te gebeuren, omstreeks maart, al naargelang de voorspellingen van de weerman.
Bekijk ook andere Adviesplaats sites:
Random tip:

Copyright © Ventura Connect Group BV 2020

Algemene voorwaarden - Disclaimer

Adviesplaats.nl
Het antwoord op al uw vragen
Tuinieren